Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αντικείμενο

Με έτος ίδρυσης το 1999 η Thelcon, έχει να επιδείξει μία δυναμική πορεία ανάπτυξης από την ίδρυση της. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μεγάλη εξειδίκευση και πληθώρα δραστηριοτήτων σε όλο το φάσμα του κτιρίου και της ενέργειας.

Ενεργειακές Μελέτες

Συστήματα Ελέγχου

Κατασκευές

Ανάπτυξη Λογισμικού

Thelsoft reports image - Thelcon

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ενεργειακά Έργα και Μελέτες

Ενεργειακά έργα και έλεγχοι σε κτίρια και μεγάλες βιομηχανίες, καθώς και μελέτες σε Η/Μ συστήματα κτιρίων.

Έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ενεργειακές Καταγραφές & Έλεγχοι

Ενεργειακές καταγραφές και αναλύσεις σε κτίρια & βιομηχανίες. Τεχνοοικονομικές προτάσεις βελτίωσης συστημάτων και αξιολόγηση έργων.

Κλιματισμός – Θέρμανση

Μελέτες συστημάτων θέρμανσης & ψύξης κτιρίων με τα πιο σύγχρονα συστήματα, για μέγιστη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Φωτισμός

Σχεδιασμός φωτισμού χώρων εργασίας με βάση διεθνή πρότυπα φωτισμού.
Έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα και την άνεση των ανθρώπων στο χώρο.

Κέλυφος – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Αναβάθμιση στο υφιστάμενο κτιριακό κέλυφος και συνολικός βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου.

Χρήση ΑΠΕ

Μελέτες  εγκατάστασης συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σχεδιασμός διασύνδεσης με κτίριο ή δίκτυο ηλεκτρισμού.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Συστήματα Ελέγχου(BEMS)

Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου BEMS (Building Energy Management System) σε κτίρια, βιομηχανίες και δίκτυα καταστημάτων.

Έμφαση στην άνεση των ανθρώπων και ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου μέσω της αυτοματοποιημένης λειτουργίας.

Σχεδιασμός

Μελέτη και σχεδιασμός για σημεία ελέγχου στο κτίριο. Ενσωμάτωση της επικοινωνίας με τρίτα συστήματα μέσω πρωτοκόλλων BACnet ή ModBus.

Κατασκευή

Κατασκευή BEMS σε νέα κτίρια ή αλλαγές σε υφιστάμενα συστήματα. Προγραμματισμός και πλήρες commissioning βέλτιστης λειτουργίας.

Παρακολούθηση - Αξιολόγηση

Συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των εγκατεστημένων BEMS. Συντήρηση για σωστή λειτουργία κτιρίου και ελεγχόμενων συστημάτων.

Προτάσεις βελτίωσης

Προτάσεις για βελτιστοποίηση των BEMS, με χρήση επιπρόσθετων λογισμικών για συνολική εποπτεία και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.