Βιομηχανία Φειδάς

Project Information

Κατασκευή συστήματος BEMS στη βιομηχανία Φειδάς, της παραγωγής υποδημάτων Boxer, μεγέθους 12,000 m2 στην Αθήνα.

 • Τα ελεγχόμενα συστήματα στο κτίριο είναι:
 • Φωτισμός (εσωτερικός & εξωτερικός)
 • Ψύκτες απορρόφησης
 • Αερισμός με ανάκτηση θερμότητας και δυνατότητα free cooling
 • Fan coils σε όλους τους χώρους και KKM με inverter
 • Γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος
 • Αντλίες

Το συνολικό έργο ξεπερνάει τα 700 σημεία ελέγχου.

 • Client ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.
 • Category BEMS
 • Location Μαρούσι
 • Year 2010