Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Project Information

Κατασκευή συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης των καταναλώσεων για τα συγκροτήματα κτιρίων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και της Πολυτεχνειούπολης Πατησίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πεδία μέσης και χαμηλής τάσης, κι ασύρματη ένωση αυτών σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης
 • Παρακολούθηση ηλεκτρικών μεγεθών των πεδίων, επιμερισμός κι ανάλυση καταναλώσεων
 • Παρακολούθηση συνθηκών άνεσης εργασίας (θερμοκρασία, υγρασία, ένταση φωτισμού)
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων και παρουσίασης αυτών μέσω της ενεργειακής μας πλατφόρμας Thelsoft – μέσω της πλατφόρμας μας δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των καταναλώσεων ενέργειας, καθώς και των συνθηκών άνεσης
 • Προβολή των μετρούμενων μεγεθών μέσω οθόνης στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης
 • Δημιουργία μηνιαίων ενεργειακών αναφορών για τις καταναλώσεις ενέργειας κάθε κτιρίου και Σχολής για το σύνολο των εγκαταστάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Επέκταση του αρχικού έργου (2015) και αναβάθμιση του λογισμικού και του δικτύου των μετρητών το 2020.
 • Client Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Category BEMS
 • Location Ζωγράφου
 • Year 2015, 2020 - σήμερα