Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Project Information

Κατασκευή συστήματος BEMS σε 11 διάσπαρτα κτίρια στο campus του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κεντρική διαχείριση όλων των κτιρίων από την Τεχνική Υπηρεσία.

Στο σύστημα γίνεται έλεγχος:

  • Η/Μ εξοπλισμού των λεβητοστασίων
  • Συστημάτων ψύξης – θέρμανσης
  • Κυκλοφορίας νερών
  • Εσωτερικών & εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών

Προγραμματισμός σεναρίων λειτουργίας με στόχο τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης για φοιτητές στα αμφιθέατρα και λοιπούς χώρους διδασκαλίας.

  • Client Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Category BEMS
  • Location Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα
  • Year 2018