Ενεργειακή Παρακολούθηση ΕΜΠ

Project Information

Κατασκευή συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης των καταναλώσεων ολόκληρου του συγκροτήματος της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

  • Εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πεδία μέσης και χαμηλής τάσης
  • Ασύρματη ένωση μετρητών
  • Παρακολούθηση ηλεκτρικών μεγεθών των πεδίων
  • Παρακολούθηση συνθηκών άνεσης εργασίας (θερμοκρασία, υγρασία, ένταση φωτισμού)
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων για forecasting κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Προβολή των μετρούμενων μεγεθών μέσω οθόνης στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης.
  • Client Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Category BEMS
  • Location Ζωγράφου
  • Year 2015