ΕΜΠ – Ενεργειακή Παρακολούθηση

Project Information

Κατασκευή συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης των καταναλώσεων ολόκληρου του συγκροτήματος της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 • Εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πεδία μέσης και χαμηλής τάσης
 • Ασύρματη ένωση μετρητών
 • Παρακολούθηση ηλεκτρικών μεγεθών των πεδίων
 • Παρακολούθηση συνθηκών άνεσης εργασίας (θερμοκρασία, υγρασία, ένταση φωτισμού)
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων και παρουσίασης αυτών μέσω της ενεργειακής μας πλατφόρμας Thelsoft
 • Προβολή των μετρούμενων μεγεθών μέσω οθόνης στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης
 • Επέκταση του αρχικού έργου (2015) και αναβάθμιση του λογισμικού και του δικτύου των μετρητών το 2020.
 • Client Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Category BEMS
 • Location Ζωγράφου
 • Year 2015, 2020 - σήμερα